Logga in

Logga in

Klicka här för väderprognos Gotland

15 november 2017 Fornsalen

Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

Gun Heimer är överläkare, professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld och föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Gun föreläser om NCK:s studie Våld och hälsa, som visade att mäns våld mot kvinnor är både utbrett och frekvent. Var femte kvinna i Sverige har någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det finns också en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet.

Annons
Annons
Annons
Annons