Logga in

Logga in

Klicka här för väderprognos Gotland

Russparken på Lojsta hed


Gotlandsrusset är vår enda inhemska hästras, och den har funnits på Gotland sedan urminnes tider. Ursprungligen levde den i halvvilt tillstånd, men med införandet av skiftet på 1860-talet blev de kringströvande russens utrymme mer begränsat. Russtammen krympte i oroväckande takt. Tack vare en donation från ett stuteri fick Gotlands läns hushållningssällskap ett tiotal djur som släpptes på inhängnade marker på Lojsta hed. Dessa djur utgör grunden till dagens russtam i Lojsta.

Den viltgående russflocken på Lojsta hed består numera av ett 80-tal individer, som i slutet av juli varje år samlas in och visas upp och bedöms under en populär premiering. Efter genomförd premiering släpps de ut i hösthagen, där de går till och med 1 november då de flyttas över till sin vinterhage.

Varje år föds omkring 30-35 föl i flocken. Ett bra tillfälle för dig som vill få se årets nyklomlingar är hingstsläppet i maj, då flocken samlas ihop och årets hingst släpps in till stona och fölen.

Alla hingstföl som föds i flocken och de flesta stoföl säljs. Några stoföl får gå kvar i flocken som ersättning när gamla ston dör.