Logga in

Logga in

Klicka här för väderprognos Gotland

Mästerby

Utgrävning i Mästerby
Foto: Krister Nordin

OM MÄSTERBY SOCKEN
Mästerby är en inlandssocken på västra delen av Gotland, belägen cirka 2 mil söder om Visby. Socknen präglas av öppet jordbrukslandskaps. skog och ängen. Många förknippar nog socknen med slaget mot den danske kungen Valdemar Atterdag, som 1361 slog ned den gotländska bondehären vid Fjäle myr i Mästerby.
Läs mer på Mästerby hembygdsförenings hemsida

Mästerby 1361
Sedan 2006 har det varje år bedrivits slagfältsarkeologiska undersökningar vid Fjäle myr. Hundratals föremål har hittats, allt från pilspetsar och knivar till delar av rustningar. En del av fynden visas i Mästerby Museum, beläget strax söder om Mästerby kyrka.
Läs mer om projektet Mästerby 1361

Battle of Wisby i Mästerby

Battle of Wisby
I samband med Medeltidsveckan på Gotland har de stora slagen i Mästerby och Visby återskapats vid ett par tillfällen. Flera hundra deltagare från ett 20-tal länder har deltagit i återskapandet, som brukar locka en stor publik.
Läs mer om Battle of Wisby

Mästerby kyrka

Mästerby kyrka
Mästerby har förstås också sin egna medeltida kyrka, en absidkyrka vars äldsta delar uppfördes i slutet av 1100-talet.
Läs mer om Mästerby kyrka

Mästerby änge
Mästerby änge är ett av Gotlands största hävdade ängen. Här växer bland annat orkidéer som Adam och Eva och vit skogslilja. Här finns också ett stort antal trädsorter representerade, bland dem glasbjörk, lundalm, sälg och hassel. För skötseln av änget ansvarar Mästerby hembygdsförening.

Läs mer om Mästerby
Kommande evenemang i Mästerby