Logga in

Logga in

Klicka här för väderprognos Gotland

Alskog

OM ALSKOG SOCKEN
Alskog ligger söder om Ljugarn på Gotlands östkust.I socknen finns mängder av historiskt intressanta platser och sevärdheter.

SEVÄRDHETER:
Vid Gålrum i Alskog finns över 100 gravar, de äldsta är från ca 1500 f. Kr. Inom området finns också rester av sju skeppssättningar och en runsten. Det största röset heter Digerrojr och anlades under äldre bronsålder.


Gålrum i Alskog

Visne ängar i Alskog är en vacker och avkopplande plats för en promenad, inte minst under försommaren när hela änget täcks av blommor av alla de slag. För den som vill finns en markerad kulturstig att följa. Visne ängar bjuder också på en spännande historia. Här finns ett tiotal husgrunder från järnålder, ett gravfält och en sten med sliprännor i.


Visne ängar

Vid gården Tjängvide hittades på 1800-talet en bildsten med bilder på Odens åttafotade häst, Sleipner. Stenen som är daterad till vikingatiden, förvaras på Statens Historiska Museum i Stockholm.

ALSKOG KYRKA:
Alskogs kyrkas äldsta del  är långhuset, som är från tidigt 1200-tal. Därefter tillkom tornet, koret och sakristian. Det inbyggda sakramentsskåpet har en sällsynt väl bevarad målning från omkring 1300-talet och dopfunten som är av sandsten, från tidigt 1200-tal, har bilder ur Jesu barndomshistoria. Predikstolen från 1586, är en av Gotlands äldsta, och är målad av Johan Bartsch 1662.

FINA FIKAPLATSER:
Alskog hembygdsförening tipsar på sin hemsida om fina fikaplatser i Alskog:
• Visne ängar.
• Liffride skeppsättningar
• Hälsoleden intill Hallute backe
• Gålrum
• Svajde fiskeläge (Här finns grillplatser).

Källor:
Region Gotlands hemsida
Svenska kyrkans hemsida
Alskog hembygdsförenings hemsida