Logga in

Logga in

Klicka här för väderprognos Gotland

Ala

OM ALA SOCKEN
 
Ala socken, som ligger på mellersta Gotland, består av både skogsmarker och myrmarker. Den kanske mest kända Ala-bon är artisten Susanne Alfvengren.

Resterna efter åtta kalkugnar vittnar om att kalkbränning varit viktig för sockenbornas försörjning.

Den ruin som ligger vid hembygdsgården, som kallas ”Kastalet”, kan vara resterna efter ett medeltida försvarstorn.

Vid Fjäle ödegård i Ala finns rester av bebyggelsen vid Fjälegården, en gård som var i bruk från omkring år 100 till 1300-talet, då den brändes ned och övergavs.

Förutom att besöka de rekonstruerade husen kan man här följa en markerad kulturstig förbi brunnar, husgrunder, fornåkrar och ett intilliggande gravfält, allt i vacker natur.Ala kyrka:
Ala kyrka som grundlades på 1100-talet eldhärjades svårt 1938. Stora delar av den medeltida inredningen förstördes, men kyrksilvret, som var inlåst i ett skåp, klarade sig undan lågorna.

 


Fågellokal:
Stormyr i Ala, är en översvämmad jordbruksmark som är bra både för rastande och häckande fåglar.  Fågellokalen är förhållandevis ny. Här kan du bland annat höra enkelbeckasinen med sin vibrerande sång, och kornknarren som tycker om lite fuktig åkermark, som ger ifrån sig ett knarrande tvåstavigt läte i försommarnatten!Artiklar om Ala:
Upptäck Kajpe Kviar i en Gotlandsroman
Häng med på nattsafari!

Källor: Region Gotlands hemsida, Svenska kyrkan.